Móc cẩu

Móc cầu dùng trong cầu trục, có nhiều loại từ vài chục kilogram cho đến vài chục tấn. Móc cầu cũng có nhiều loại và hình dạng tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng.