CỔ GÓP ĐIỆN CHUYÊN DỤNG

Cổ góp điện chuyên dụng thể sử dụng cho động cơ từ công suất nhỏ đến công suất lớn. Cổ góp điện chuyên dụng được làm bằng đồng và chổi than cổ góp điện làm bằng đồng pha chì để bị mài mòn và bảo vệ cổ góp điện.