RAY ĐIỆN AN TOÀN CHUYÊN DỤNG

Ray điện an toàn chuyên dụng cho cầu trục có rãnh tiếp điện bằng đồng. Ray điện an toàn chuyên dụng được sản xuất đặc biệt nên rất an toàn sử dụng cho cầu trục.