HỆ THỐNG RAY C CHUYÊN DỤNG

Hệ thồng ray C chuyên dụng là hệ thống điện sâu đo của cầu trục. Hệ thồng ray C chuyên dụng có ưu điểm là chịu được môi trường khói bụi, nhược điềm là không nên dùng cho nhà xưởng quá dài.