Dầm biên và bánh xe cầu trục

Dầm biên và bánh xe cầu trục thông thường đi chung 1 bộ với nhau và chuyên dùng cho cầu trục, cổng trục. Dầm biên và bánh xe cầu trục sẽ được lắp rắp trọn bộ hoặc tách bánh xe và dầm biên cầu trục riêng.